Zatroszcz się o pomoc drogową – holowanie z assistance

Zatroszcz się o pomoc drogową – holowanie z assistance
W pewnych jednoznacznych momentach dochodzi do o wiele bardziej trudnych wypadków samochodowych. Na przykład winny nie miał ubezpieczenia OC, w owym czasie jesteśmy w stanie uzyskać naprawienie szkody od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Tak w takim razie to nasza ubezpieczalnia będzie zapewniała nam zadośćuczynienie w tej sprawie. Lecz nie zawsze dochodzi do takiego rozstrzygnięcia. Na przykład na poszkodowanym ma okazję ciążyć obowiązek wyrównania strat, jakich nie poniósłby, jeżeli by skorzystał z polisy OC winnego danego wydarzenia, kolizji samochodowej. Do takich strat możemy na przykład zaliczyć opłatę za uzupełnienie kwoty ubezpieczenia po szkodzie, utrata posiadanych zniżek za bezszkodową jazdę – potwierdza to https://krakhol.pl/mobilna-diagnostyka-komputerowa-krakow. Od czasu do czasu w polisach AC zauważymy udział własny. W takim wypadku ubezpieczalnia jest odpowiedzialna za pokrycie 70% kosztów, poza tym ma prawo wziąć pod uwagę zwrócenie kosztów za wymienniki, a nie części, jakie są oryginalne. Odpowiednio wobec tego będzie starać się korzystać z ubezpieczenia winnego, wtedy wszystko przebiega w lepszej sytuacji, także dla poszkodowanego.

about author

admin

related articles

Popularne teksty:

Kategorie